2013-12-16

SHO-HIN SHO-KAI

MAIDO !SPECIAL

na

BANZU


1980's
VANS
AUTHENTIC
24cm
12,600yenSUKOSHIDAKE

YOGORE

ARUKEDO


GOOD CONDITION !ITSUMO no YORI

SUKOSHI TAKAI
KEDO

NENNMATSU

SUKOSHI

HUNNPATSU da !

4649 !