2014-01-28

SYO-HIN SYO-KAI
MAIDO !AMARI  MIKAKENAI

SUTEKI  na

SHOES

KILIM RUG SHOES
23.5~24cm
9,975yen


HONBA  no

MADE IN TURKEY !LIKE

FLAT SHOES !
CONDITION

NO PROBLEM !

OSUSUME  desu

! YO !


4649 !